Cymru

English

Gyda’n gilydd, rydym wedi cyflawni gymaint. Mae trefniadau diagnosio a thrin clefydau’r galon a chylchrediad y gwaed yn fwy effeithiol nag erioed, a bu gostyngiad mawr yng nghyfraddau marwolaethau. Ond mae llawer i’w wneud o hyd. Bwriadwn guro torcalon yng Nghymru trwy ariannu gwaith ymchwil i glefydau’r galon a chylchrediad y gwaed, sy’n dal i ladd 1 o bob 4 o bobl.