Welsh Understanding stress cover

Understanding stress (Welsh)

Leaflet / flyer | 18 pages

Welsh | Published: 24/07/2019

  • Resource code: U006W/0619
  • Publication for: General public, People with heart disease
  • Subject: Stress, Lifestyle advice
  • Age group: Adults
  • Maximum order quantity: 100

This is the Welsh language version of our Understanding stress leaflet.

This short leaflet explains the link between stress and unhealthy habits that can increase your risk of heart and circulatory diseases. It also gives you tips to lower your stress levels to keep your body and mind healthy.

Dyma fersiwn Gymraeg ein taflen Deall Straen. 

Mae’r daflen fer hon yn esbonio’r cysylltiad rhwng straen ac arferion nad ydynt yn rhai iach ac a all eich gwneud yn fwy tebygol o gael clefydau’r galon a chylchrediad y gwaed. Yn ogystal, mae'n cynnig cyngor i’ch helpu i osgoi neu leihau straen er mwyn cadw’ch corff a’ch meddwl yn iach. 

 

Similar publications

Eat better booklet cover

Eat better

Booklet