Fideos hyfforddi CPR yn y Gymraeg

Mae ein fideos hyfforddi Call Push Rescue, wedi'u cyfieithu i'r Gymraeg, ar gael i unrhyw un sy'n dymuno dysgu CPR a sgiliau achub bywyd eraill.

Os ydych wedi cael un o'n pecynnau hyfforddi Call Push Rescue, bydd gennych DVD â’n fideos ni arno, neu gallwch wylio fideos YouTube ar y dudalen hon.

Cliciwch yma i wylio'r fideos hyn yn Saesneg.

Dyma drefn y cynnwys:

Dysgu CPR - fersiwn fyr

Dysgu CPR - prif ffilm

CPR I blant

Yr Ystum Adferol

 

Diffibrilwyr i'r cyhoedd 

Brwydr Sam am bob curiad calon

Os cewch drafferth i weld y fideos, ebostiwch [email protected].