HIS8W

Byw gyda methiant y galon (Living with heart failure - Welsh language version)

Booklet | 35 pages

Welsh | Published: 01/07/2013

  • Resource code: HIS8W/0812
  • Publication for: Patient, People with heart disease, Healthcare professionals
  • Subject: Heart conditions, Living with heart disease
  • Age group: Adults, Elderly
  • Maximum order quantity: 50

Llyfryn yw hwn ar gyfer pobl sydd â methiant y galon, a’u teulu a’u ffrindiau. Mae’n esbonio: • beth yw methiant y galon • beth sy’n ei achosi • y symptomau • sut y caiff ei ddiagnosio • sut y caiff ei drin, a • beth y gallwch ei wneud i gael rhywfaint o reolaeth dros eich cyflwr.