Grymuso’n gwaith ymchwil

BHF researchers in a lab

English

 

Diolch i haelioni eithriadol ein cefnogwyr, rydym yn gyfrifol am rai o'r datblygiadau pwysicaf mewn gwaith ymchwil meddygol dros y 60 mlynedd diwethaf.

Darganfyddiadau gwaith ymchwil

Mae gwaith ymchwil y BHF wedi arwain at ddatblygiadau anhygoel o ran atal, diagnosio a thrin clefydau’r galon a chylchrediad y gwaed. Mae nifer y marwolaethau o’r clefydau hyn wedi haneru yng Nghymru ers yr 1960au.

 

Diolch i therapïau modern wedi’u seilio ar ddarganfyddiadau a ariennir gan y BHF, mae 7 o bob 10 o bobl sy’n cael trawiad ar y galon yng Nghymru heddiw yn dod trwyddi.


Er hynny, mae dros 375,000 o bobl yng Nghymru’n gorfod byw gyda heriau clefydau’r galon a chylchrediad y gwaed o ddydd i ddydd.

 

Gwaith ymchwil gyda'r gorau yn y byd

Fel rhan o’n rhaglen ymchwill sydd gyda’r gorau yn y byd, rydym yn buddsoddi dros £5 miliwn i ariannu rhaglenni a phrosiectau ymchwil mewn prifysgolion yng Nghymru.  

Cewch ddarllen mwy am waith Athro’r BHF Alan Williams a’i dîm ym Mhrifysgol Abertawe.