Gair am BHF Cymru

illustrated figures showing the effect of heart disease on Wales

English

Bob mis, bydd bron 800 o bobl yn colli eu bywydau i glefydau’r galon a chylchrediad y gwaed yng Nghymru - a bydd 200 ohonynt o dan 75 oed. Dyna pam rydym yn awyddus i guro torcalon yng Nghymru.

Rydym yn gweithio’n galed ledled Cymru i godi arian ar gyfer ein gwaith ymchwil sy’n achub bywydau, i gefnogi pobl sy’n byw gyda chlefydau’r galon a chylchrediad y gwaed, ac i geisio sicrhau bod llai o risg i iechyd calonnau cenedlaethau’r dyfodol.

Curo torcalon am byth

Er bod mwy o bobl yn dod trwyddi, mae clefydau’r galon a chylchrediad y gwaed yn dal i ladd 1 o bob 4 ohonom. Credwn fod gwaith ymchwil yn cynnig yr allwedd i atal marwolaethau cynamserol a gwella bywydau cleifion.

Dydyn ni ddim yn mynd i sefyll yn llonydd a disgwyl am ddatblygiadau.

 

Dyna pam yr ydym yn codi arian i ymchwilio i wellhad a thriniaethau, ac yn cydweithio â phrifysgolion a’r GIG yng Nghymru, i guro torcalon am byth.

 

Cael gwybod rhagor

Cewch wybod y newyddion diweddaraf a dweud wrthym beth rydych chi wedi bod yn ei wneud trwy dudalen Facebook BHF Cymru.

 
Cysylltu â ni

Os oes gennych gwestiwn am grwpiau ac ymgyrchoedd codi arian lleol yng Nghymru, cysylltwch â’r Rheolwr Codi Arian lleol. 
 
Jayne Lewis, Canolbarth a Gorllewin Cymru – [email protected] 
Cheryl Lockyer, Gogledd Cymru – 
[email protected]
Josh Guy, De-ddwyrain Cymru – 
[email protected]

Ar gyfer ymholiadau’r wasg, cysylltwch â Jody Buttle, Rheolwr Cyfathrebu ac Ymgysylltu – 
[email protected]

 

Chwilio am eich siop leol

Chwiliwch am eich siopau lleol yng Nghymru a rhoi pethau nad oes arnoch mo’u hangen, i’n helpu i rymuso’n gwaith ymchwil sy’n achub bywydau.