Cefnogwch BHF Cymru

A supporter with a collection bucket and medal

English

Mae dros 375,000 o bobl yng Nghymru’n byw gyda chlefydau’r galon a chylchrediad y gwaed. Diolch i chi, gallwn ariannu ein gwaith ymchwil sy’n achub bywydau. Rydych chi’n arwyr i ni.

Helpwch ni i godi’r arian sy’n hanfodol ar gyfer ein gwaith ymchwil sy'n achub bywydau ac i guro torcalon yng Nghymru. Mae gennym nifer o ddigwyddiadau herio sy’n addas i bobl ar wahanol lefelau ffitrwydd, o rasys i deithiau cerdded, i reidiau beics, i deithiau cerdded maith.

Rydym yn trefnu nifer o ddigwyddiadau codi arian lleol a gallwn gydweithio â chi i ddatblygu’ch digwyddiadau. Neu gallwch ein helpu i guro torcalon trwy gyfrannu pethau i’ch siop leol.

Digwyddiadau herio

Digwyddiadau lleol i godi arian

Beth am drefnu digwyddiad i godi arian yn eich cymuned chi? Mae’n beth hawdd i’w wneud a gallwch gael help eich perthnasau, eich ffrindiau neu’ch cydweithwyr. Mae ein canllaw newydd i godi arian yn llawn syniadau gwych a gall eich helpu i sicrhau bod eich digwyddiad yn llwyddiant.

Cysylltu â ni

Os oes gennych gwestiwn am grwpiau ac ymgyrchoedd codi arian lleol yng Nghymru, cysylltwch â’r Rheolwr Codi Arian lleol. 
 
Jayne Lewis, Canolbarth a Gorllewin Cymru – [email protected]
Cheryl Lockyer, Gogledd Cymru – [email protected]
Josh Guy, De-ddwyrain Cymru – 
[email protected]

Just Walk

Mae Just Walk  yn syml. Cewch ddewis pa lwybr i’w ddilyn a phryd i gerdded, ac yna’r cyfan y mae’n rhaid i chi ei wneud yw cerdded.Rhowch eich enw heddiw i godi arian a’n helpu i achub bywydau eich anwyliaid.

Codi Arian fel y Mynnwch Chi

Beth bynnag rydych yn ei wneud – cynnal stondin gacennau, eistedd mewn llond bath o ffa pob, neu wahodd criw o ffrindiau i fynd ar daith feics, rydym yma i’ch helpu i godi arian i ni.

Chwilio am eich siop leol

Yng Nghymru, mae gennym 25 o siopau stryd fawr ac 11 o siopau Dodrefn a Nwyddau Trydan sy’n fwy o faint. Gallwch gefnogi ein siopau mewn sawl ffordd, o roi o’ch amser, iwirfoddoli, i roi pethau nad oes arnoch mo'u hangen.