Achub Bywydau

Young children learning CPR

English

 

Heddiw, mae llawer gormod o bobl Cymru'n marw o ganlyniad i ataliad y galon. Ond rydym ni’n benderfynol o newid hynny trwy greu cenedl o achubwyr bywyd.

Call Push Rescue

Mae ein pecynnau hyfforddi yn ffordd syml ac effeithiol o ddysgu sut i achub bywyd os caiff rhywun ataliad y galon. Mae pecynnau ar gael ar gyfer ysgolion, grwpiau cymunedol a gweithleoedd yng Nghymru.

Ymunwch â’n cenedl o achubwyr bywyd

Diffibrilwyr

Gyda’ch help chi, rydym wedi rhoi dros 1,100 o ddiffibrilwyr cyhoeddus mewn cymunedau ledled Cymru ers 1996, yn cynnwys canolfannau chwaraeon, canolfannau siopa a gorsafoedd trenau.