Welsh Understanding smoking cover

Understanding smoking (Welsh)

Leaflet / flyer | 14 pages

Welsh | Published: 24/07/2019

  • Resource code: U005W/0619
  • Publication for: General public, People with heart disease
  • Subject: Smoking, Lifestyle advice
  • Age group: Adults
  • Maximum order quantity: 100

This is the Welsh language version of our Understanding smoking leaflet.

Would you like to know how smoking increases your risk of heart and circulatory diseases? Our short leaflet describes the many benefits of quitting. It also gives you tips for quitting and how to find support.

Dyma fersiwn Gymraeg ein taflen Deall Smygu.

Hoffech chi wybod sut y mae smygu’n eich gwneud yn fwy tebygol o gael clefydau’r galon a chylchrediad y gwaed? Mae ein taflen fer yn disgrifio manteision niferus rhoi’r gorau i smygu. Mae hefyd yn cynnig awgrymiadau sut i roi’r gorau iddi a sut i ddod o hyd i bobl a all eich helpu.

Similar publications

Understanding smoking leaflet cover

Understanding smoking

Leaflet / flyer

Understanding stress leaflet cover

Understanding stress

Leaflet / flyer