Heart Attack in Welsh

Trawiad ar y galon (Heart attack)

This resource is only available to download.

Booklet | 29 pages

Welsh | Published: 08/03/2013

  • Resource code: HIS7W/0415
  • Subject: Being active, Living with heart disease, Treatments for heart condition
  • Maximum order quantity: 2

Llyfryn yw hwn ar gyfer pobl sydd wedi cael trawiad ar y galon, eu teulu a’u ffrindiau. Weithiau, gelwir trawiad ar y galon yn‘cnawdnychiad myocardaidd’(myocardial infarction).