Welsh Understanding Type 2 diabetes cover

Understanding Type 2 diabetes (Welsh)

Leaflet / flyer | 18 pages

Welsh | Published: 23/07/2019

  • Resource code: U001W/0619
  • Publication for: General public, Patient
  • Subject: Lifestyle advice, Medical info
  • Age group: Adults
  • Maximum order quantity: 100

This is the Welsh language version of our Understanding Type 2 diabetes leaflet.

If you have diabetes you're more likely to have a heart attack or stroke. This short booklet explains how diabetes affects your heart and suggests things you can do to keep your heart healthy. 

Dyma fersiwn Gymraeg ein taflen Deall Diabetes Math 2.

Os oes diabetes arnoch, rydych yn fwy tebygol o gael trawiad ar y galon neu strôc. Mae’r llyfryn byr hwn yn esbonio sut y mae diabetes yn effeithio ar eich calon ac yn awgrymu pethau y gallwch eu gwneud i gadw’ch calon yn iach. 

 

Similar publications