Welsh Understanding cholesterol cover

Understanding cholesterol (Welsh)

Leaflet / flyer | 16 pages

Welsh | Published: 24/07/2019

  • Resource code: U003W/0619
  • Publication for: General public, Patient
  • Subject: Lifestyle advice, Medical info, Healthy eating
  • Age group: Adults
  • Maximum order quantity: 100

This is the Welsh language version of our Understanding cholesterol leaflet.

This simple guide is for people who have been told they have high cholesterol, or are at risk of getting it. It explains what cholesterol is, what can cause it, and what you can do to lower it.

Dyma fersiwn Gymraeg ein taflen Deall Colesterol.

Canllaw syml yw hwn ar gyfer pobl sydd wedi cael gwybod bod eu colesterol yn uchel, neu fod perygl i hynny ddigwydd. Mae’n esbonio beth yw colesterol uchel, beth all ei achosi a beth y gallwch ei wneud i ostwng y lefel. 

Similar publications

understanding cholesterol

Understanding cholesterol

Leaflet / flyer