Welsh Understanding your weight cover

Understanding your weight (Welsh)

Leaflet / flyer | 18 pages

Welsh | Published: 24/07/2019

  • Resource code: U004W/0619
  • Subject: Lifestyle advice, Healthy eating
  • Age group: All
  • Maximum order quantity: 100

This is the Welsh language version of our Understanding your weight leaflet.

This short leaflet explains why being overweight increases your risk of heart and circulatory diseases, and why where you carry excess weight on your body is important. It also tells you how to measure your weight and gives you advice on keeping a healthy weight.

Dyma fersiwn Gymraeg ein taflen Deall eich Pwysau.

Mae’r daflen fer hon yn esbonio sut y byddwch yn fwy tebygol o gael clefydau'r galon a chylchrediad y gwaed os ydych yn pwyso gormod, a pham y mae lleoliad y pwysau ychwanegol ar eich corff yn bwysig. Mae hefyd yn dweud sut i fesur eich pwysau ac yn rhoi cyngor ynghylch aros ar bwysau iachus.